zamocowania
STRONA GŁÓWNA  /   AKTUALNOŚCI  /   ASORTYMENT  /   CENNIKI  /   KONTAKT  /   KATALOG FIRM
kotwy chemiczne
Narzędzia STANLEY
INNE NARZĘDZIA ...
(m.in. wiertła, bity, tarcze)
Kołki rozporowe
Kotwy metalowe
Pręty gwintowane
Opaski kablowe
Nity zrywalne
Nity BRALO
Kołki do ościeżnic
Kołki do płyt G/K
Kotwy chemiczne
Blachowkręty
Wkręty do drewna
Wkręty dekarskie Nowość!
Kotwy do okien
Kołki FISCHER
Nakrętki
Podkładki
Złącza kątowe
Płytki perforowane
Wsporniki belki
Wsporniki słupa
Taśmy perforowane
Narzędzia DeWALT

Plomby plastikowe zabezpieczające

Wyposażenie
serwisów opon
:
 wyważarki do kół
 montażownice do opon
 prostowarki do felg

Elementy do balustrad

Krajowy Rejestr Dłużników

Zaprzyjaźnione strony

Informacje


Strona główna >> Narzędzia warsztatowe >> Generatoy azotu
Wyważarki


Generatory azotu

* Obecnie coraz wi?cej rodzin posiada samochód. W zwi?zku z tym wi?cej uwagi zwraca si? te? na bezpiecze?stwo i komfort jazdy oraz na obni?enie kosztów eksploatacji samochodu.
* W Europie i Stanach Zjednoczonych generator azotu od kilkunastu lat jest sta?ym elementem zaopatrzenia sklepów i warsztatów samochodowych oraz stacji benzynowych.

Zalety pompowania azotu w porównaniu z pompowaniem powietrza:

* Mniejsze prawdopodobie?stwo p?kni?cia ogumienia: Podczas podró?y guma opony nape?nionej powietrzem z powodu nagrzewania mo?e wydziela? ?atwopalny gaz z grupy alkenów. Gdy temperatura opony wzro?nie do temperatury zap?onu gazu, alken ulega samozapaleniu, rozpr??aj?c powietrze, pod wp?ywem czego p?ka opona. Azot jest gazem oboj?tnym i nie ulega samozapaleniu, dzi?ki czemu nie grozi p?kni?ciem opony.
* D?u?sza ?ywotno?? opony: Tlen, woda, olej itp., wchodz?ce w sk?ad powietrza, ?atwo reaguj? z cz?stkami metalu i gumy w kole, co powoduje p?kanie, rdzewienie, starzenie si? ogumienia itd. Z kolei azot, który nie zawiera wy?ej wymienionych sk?adników, pozwala wyeliminowa? ryzyko takich niepo??danych reakcji i tym samym przed?u?a okres eksploatacji ko?a.
* Mniejsze zu?ycie paliwa: Dzi?ki zalecie azotu, jak? jest przenikanie mniejsze ni? w przypadku powietrza, mo?liwe jest utrzymanie sta?ego ci?nienia przez d?ugi okres, co zwi?ksza odporno?? opony na zu?ycie na skutek eksploatacji oraz pozwala zaoszcz?dzi? paliwo.
* Mniejszy ha?as: Jazda z ko?ami napompowanymi azotem staje si? bardziej komfortowa, cichsza i bardziej p?ynna, a ha?as podczas jazdy jest znacznie mniejszy w porównaniu z oponami napompowanymi powietrzem.

IndexInfoCena
netto*
Koszyk
ga6800  Generator azotu E-1136 5500.00 PLN dodaj
* cena netto 1 szt.

koszyk z zakupamiKoszyk
konsultant online
Aktualności
POLECAMY !!!
Newsletter
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o naszych nowościach pocztą elektroniczną, wpisz swój e-mail:
Reklama

Promocja dnia

-


Kontakt
e-sruby.strefa.pl
(P.W. SMS System)
ul. 17 Stycznia 59
02-146 Warszawa
tel. 22 846 56 69
fax 22 398 89 32 HANDLOWIEC:
kom. 692 935 901
info@e-sruby.strefa.pl
Call me!Copyright © 2005 - 2013 - SMS System